icon

DO GOOD FOR OTHERS

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info

  shape
  shape

  Cele Fundacji

  Badania

  Profilaktyka

  Edukacja

  Te trzy proste słowa w pełni oddają cele naszej działalności.

   

  Skupiamy się na prowadzeniu szeroko pojętych badań – naukowych, popularnonaukowych, rynkowych oraz prac rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i o zdrowiu, w tym badań psychometrycznych. Realizujemy ustawowe zadania z zakresu zdrowia publicznego w tym m.in. profilaktykę uzależnień, edukację i promocję zdrowotną. Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy, promujemy przedsiębiorczość, rozwój technologiczny i innowacyjność wśród jednostek, grup społecznych, przedsiębiorstw i organizacji – również we współpracy z jednostkami rządowymi, samorządowymi i ośrodkami zagranicznymi. W swojej pracy skupiamy się również na kwestiach związanych z dziećmi i młodzieżą poprzez m.in. diagnozę, udzielanie pomocy psychologicznej, edukację, rozwijanie kompetencji społecznych, samoświadomości, ciekawości poznawczej i wrażliwości społecznej oraz stymulowanie harmonijnego rozwoju

  Gainioz
  Gainioz
  Jak osiągamy nasze cele
  Prowadzimy

  Działalność
  naukowo-badawczą Edukacyjną
  i wydawniczą

  Organizujemy

  warsztaty
  prelekcje
  konferencje szkolenia

  Realizujemy

  zadania publiczne
  na zlecenie
  instytucji
  rządowych
  i pozarządowych


  Udzielamy

  wsparcia psychologicznego
  i usług terapetuycznych zarówno
  osobom zdrowym,
  jak i znajdującym się
  w kryzysie psychicznym

  Współpracujemy

  z instytucjami naukowymi
  konsorcjami,
  władzami samorządowymi,
  rządowymi
  organizacjami non profit