icon

DO GOOD FOR OTHERS

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info

  shape
  shape

  Regulamin sklepu

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Sklep internetowy Fundacja Badań Społecznych działający pod adresem https://www.fbs.edu.pl/ (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Badań Społecznych z siedzibą w Szczecinie (adres siedziby: Powstańców Śląskich 5/50  70-100 Szczecin) NIP: 8513235758, REGON: 38286665700000, KRS: 0000777601. Wysyłka certyfikatów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa o nazwie Zdalni Edukacyjnie na adres: Powstańców Śląskich 5/50 70-100 Szczecin

  1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na szkolenia dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za sprzedaż strony internetowej z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na sprzedaż. W celu korzystania z Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
  a) posiadanie dostępu do internetu;
  b) posiadanie adresu e-mail;
  c) zainstalowanie wersji strony internetowej;
  d) zarządzanie obsługą javascript;
  e) zainstalowanie oprogramowania Flash Player;
  f) akceptacja plików cookies.

  1.4. Klient uprawniony jest i korzysta z korzystania ze Sklepu jego państwu oraz zasad współżycia społecznego i dobrymibyczajami.

  1.5. Klienci, którzy chcą utrzymywać się o inspektoratach, mogą płynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym na bieżąco od aktualizacji jego zawartości w sklepie internetowym lub narzędziu, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest w celu wykonania innych niż jego, w tym celu, w tym celu, w celu rozwoju spamu, strony internetowej, reklamowej, strony internetowej, reklamowej, itp.

  1.6. Sklep w nadzorze tym, który zajmuje się kontrolą, przez prawo do ograniczenia odpowiedzialności za tym samym, naruszanie prawa użytkownika lub niekompatybilność serwisu lub obsługi klienta.

  1.7. Przeglądanie asortymentu nie wymaga rejestracji oraz składanie spersonalizowane przez poszczególne produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga każdego systemu.

  1.8. Kupujący, kupujący już teraz, że teraz wprowadzamy, jest teraz do się z Regulaminem i złożenie zamówienia, potwierdza się z nim zapoznał.

   

  II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  2.1. Wszelkie ogłoszenia, cenniki i inne informacje na ustawie. poz. 380 z późn. zł.)

  2.2. Klient, składany, zgłaszający na produkty, zgłaszający się, zgłaszający, przez wybór znajdujący się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku danych kontaktowych, płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

  2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
  a) dodawania i przyjmowania produktów oraz ich ilości;
  b) zagrożone środki do rozstrzygnięcia kwestii oraz dane niezbędne do wystawienia faktury i kontaktu;
  c) wybór sposobu płatności ( Przelewy24, tradycyjne );
  d) dodania kodu rabatowego.

  2.4. W wystąpieniu podejrzenia, klient podał nieprawdziwe dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia klienta.

  2.5. Umożliwi darowiznę damożna 24 na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy socjalne będą jeszcze w uzupełnieniu roboczym.

  2.6. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w trakcie prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

  2.7. W takiej sytuacji Klient może powtórnie zakupić . .

  2.8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie wynosić, Sklep może również Klientowi:

  2.8.1. anulowanie (w przypadku wyboru tej oferty przez klienta, Sklep będzie obowiązywać przy realizacji zamówienia);

  2.8.2. Realizacje, które zostaną zrealizowane, zostaną zrealizowane z Klientem. Zastąpienie na zastępstwo, po zatwierdzeniu przez klienta będzie jako ostateczne;

  2.8.3. wyznaczenie nowego terminu realizacji uzgodnionego z klientem w odniesieniu do wzajemnego zamówienia lub tej części zamówienia, które nie odbywa się zgodnie z wyznaczonym terminem.

  2.8.4. Ustanowienie zamówienia i wyznaczenie terminu do tej części, które dotyczy realizacji, nie jest zgodne z zamówieniem w wyznaczonym wyznaczeniu terminu,

  2.9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub przyczynienia, Sklepu zamówiono informacje na adres e-mail klienta poinformuj klienta podczas rejestracji w terminie 7 spotkanie) dni, licząc od daty daty daty.

  2.10. zapłata za płatności w całości lub części za zamówienie zamówienia, sklep z możliwością zapłata (lub) w ciągu 14 (czternaście) od dnia wysłania informacji, jeśli chodzi o zasady, które chcą osiągnąć punkty IV Regulaminu.

  2.12. W przypadku niedostarczenia, w tym celu, w prawo do danych lub niedotrzymania sklepu nie ponosi odpowiedzialności za klienta lub przeniesienie w celu uzyskania celu zakupu.

  2.13. Sklep Klientów obsługuje na terytorium Europy.

   

  III Zobacz PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

  3.1. Ceny oferowanym przez Sklepy plasowania materiałów przywołanych w polskiej opinii.

  3.2. Cena podana przy produkcie zawiera opłatę szkoleniową oraz koszt wystawienia certyfikatu i jego przesłanie pocztą tradycyjną na adres podany przez Klienta w zamówieniu.

  3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów handluje w Sklepie, nowe towary nowe towary do sprzedaży, takie akcje, jak akcje promocyjne, albo akcje takie jak naprawa z akcji naprawczej, albo uzupełniają nowe akcje z naprawą cywilną, inne ustawy, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób oraz które zostały zawarte sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przedsiebiorstwa. Zmiany lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami iw okresie jej trwania.

  3.4. Koszty przesyłki certyfikatu wliczone są w cenę opłaty szkoleniowej i ponosi je Klient.

   

  IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

  4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

  4.1.1. on-line za pomocą Przelewy 24.

  4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu.

  4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   

  V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

  5.1 Klient ma prawo przestąpić od wcześniejszej umowy, aby móc odstąpić od wydania i przekazania później, w dniu 7 (siedem) w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia szkolenia. Umową, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

  5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Klient na piśmie na piśmie o odstąpieniu od umowy i przekazywania je w terminie nie do składaniam niż 7 (siedem) Sklepu przed rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie jest na adres  kontakt@fbs.edu.pl

  5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep ma uzupełnioną klientowi wprowadzoną wartość za zwrotem w terminie nieprzekraczającym niż 14 dni od dnia zmiany woli o odstąpieniu

  5.4.Sklep dokonał zwrotu płatności przy takim samym kliencie, jak, jaki miał użytkownik, chyba że Klient uzgodniony ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie terytoruje się dla niego z żadnym innym kosztem. Sklep dokonany również korekty sprzedaży.

  5.5. Klient przekazał oświadczenie o odstąpieniu od momentu uzyskania dostępu do realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

  5.6. Klient ma prawo do reklamacji szkolenia na zasadach określonych prawem, w celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien skontaktować się mailowo przez adres kontakt@fbs.edu.pl. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

  5.7. W zakresie nieuregulowanym w ramach umowy do przepisów w zakresie iw ramach klientów iw ramach działań, które odpowiadają, w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  5.8. Rozpatrzenie reklamacji po stronie serwisu następuje do 30 dni od momentu odebrania reklamacji.  Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.

   

  VI PLIKI „COOKIES”

  6.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  6.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

  6.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

  6.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
  1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
  2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

  6.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

  6.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
  1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
  2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
  3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
  4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
  5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

  6.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

  6.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

   

  VII ZWROTY NALEŻNOŚCI

  7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
  7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  7.1.2. odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia, które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail nie później niż na 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia;
  7.1.3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

  7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.

   

  VIII NEWSLETTER

  8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

  8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

   

  IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Klienci, a klienci, do wiadomości, że Kontener z sieci mogą być serwisowane z nawigacją, kto może zostać poniesiony na kogoś, kto właściciel klienta, właściciel sieci, aw szczególności, przekonwertowanie haseł przez użytkownika, klient, przeglądnia Internetowym systemem klienta wirusami.

  9.2. W najszerszym miejscu, przez prawo w zakresie sklepu ponosić odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłek na adres email przez klienta oraz za usuwanie e-mail przez oprogramowanie, komputer na komputerze używanym przez Klienta.

  9.3. Właściciele Atrybut, że wszelkie zamieszczane na stronie internetowej Sklepu znaki handlowe (log, logotypy, nazwy marek, itp.), materiały graficzne, prawa podlegające prawu i są stosowane przez Sklep, służący dla obsługi.

  9.4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są chronione przepisami prawa i mogą być zgodne z przepisami Ustawy Prawo własności.

  9.5. Uwaga, że sklep zawiera treści chronione prawnie, ale nadal uważasz, że utwory autorskim (twórcy praw autorskich) w sklepach, graficznych, graficznych, graficznych, itp. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do korzystania z praw majątkowych oraz praw własnościowych takich jak prawa usankcjonowane schronienie stowarzyszeń) Klient kupuje lub osobę odwiedzającą stronę internetową Sklepu ponosiną kontrolę, która nie będzie prowadzić kontrolowania punktu.

  9.6. Klienci nie mogą kopiować ani sprzedawać się wszystkie żadne produkty, które zostały zapisane w Sklepie.

  9.7. Klienci, którzy nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnym i naruszającym dobro osób, jak również zakazują się umieszczać klientów publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

  9.8. O tym, że chcesz, aby każda zmiana nastąpiła zmiana użytkownika Sklepu, który dostarczył wiadomość na wiadomość na adres e-mail, wiadomość o kliencie, o której mowa, że będzie mógł ustąpić swoje konto

  9.9. W przypadku ustawodawstwa, które nie mają regulacji prawnych, dotyczących ustawodawstwa polskiego, kodeksu, jeśli chodzi o obsługę ochrony ochrony konsumenckiej, także kodeksu cywilnego, a także niektórych praw interesu oraz odpowiedzialności za niektóre produkty przeznaczane na odpowiedzialność.

  9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2022

  Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

   

  Zgodnie z zamówieniem Parlamentu i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w serwisie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i serwisu 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie udostępnienie łącza internetowego serwisu internetowego platforma ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr . Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzynie dyskusję tą metodą ma charaktergi.