icon

DO GOOD FOR OTHERS

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info

  shape
  shape

  Polityka RODO

  Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, jak niżej:

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b)wspomnianego Rozporządzenia. Możemy również informować Państwa o innych naszych ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, będziemy ponadto przetwarzać Państwa dane w celach, do których ta zgoda nastąpi.

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Badań Społecznych, mająca swoją siedzibę pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 5/50, 70-100 Szczecin, email: kontakt@fbs.edu.pl. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub hostingowe, bądź też organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (art. 77 RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się kurs/szkolenie.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art.15 RODO,
  • prawo sprostowania swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

  Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.